За нас

Основахме „Български център Просветление” с цел да работим за популяризирането на истините за нашите предци и изконните български духовни ценности, за ролята и мястото на българите в социалните, културните и духовните процеси в Европа от древността до днес. Нашата дейност се осъществява чрез срещи-разговори, лекции, публикации, пътуващи семинари в България и чужбина, посещения на български училища и центрове из цяла Европа, както и чрез контакти с научни и културни институции, университети и фондации по цял свят.

Сред акцентите в нашата дейност са и проблемите, свързани с околната среда, еко земеделието, здравословния и природо-съобразен начин на живот. Отворени сме и приветстваме всички – индивидуални лица и организации – които са готови да ни помагат и сътрудничат в нашето начинание.

 

разработено от creativedesign.bg