Мисия

– Провеждане на периодични лекции, беседи и семинари на различни теми, свързани с поставените цели;
– Организиране на практически семинари „уъркшоп”;
– Организиране на пътешествия до духовни, енергийни, културни и исторически места в България и чужбина със съответните лекции към тях;
– Провеждане на съвместни теоретични и практически мероприятия със студенти от университетите в България и чужбина;
– Провеждане на съвместни теоретични, творчески и практически срещи и мероприятия с организации, институции, фондации и др., чиито цели и дейност са близки до тези на сдружението;
-Провеждане на периодични срещи с наши сънародници в чужбина и беседи с тях;
– Съвместна работа с младите хора за запознаването им с уникалните български духовни ценности;
– Срещи и обмен с други духовни общности, личности и организации за изграждане на повече мостове на разбирателство и взаимоуважение;
– Събиране, съхраняване и популяризиране на документи и други материали от българската история;
– Заснемане на филми за живота на българите по света, както и други видео материали, които да отразяват и съхраняват духовната и историческата памет и ценности на нашия народ.

 

разработено от creativedesign.bg